NAGRANIA W SPRAWIE ROZWODOWEJ

książki prawnicze od rozwodów książki prawnicze od rozwodów
NAGRANIA W SPRAWIE ROZWODOWEJ

Nagrania w sprawie rozwodowej

Stanowisko sądów w tej materii dowodu z nagrań nie jest jednolite. Przeważający pogląd jest taki, że utrwalona rozmowa pomiędzy małżonkami, kiedy jeden z nich nie wiedział o fakcie nagrywania, jest dowodem w sprawie, czyli nagranie takie może być odsłuchane.

Odmiennie wygląda sytuacja nagrania osoby innej niż małżonek, ale dotycząca istotnych faktów poruszanych w trakcie trwania rozwodu. Tego typu nagrania, co do zasadny, nie powinny stanowić dowodu w sprawie.
Pamiętać jednak należy, że nagranie innej osoby niż małżonek może stanowić podstawę do roszczeń odszkodowawczych, a także że stały podsłuch np. w miejscu zamieszkania, jest przestępstwem.

Stenogram z nagrania

Współcześnie nagrania czynione są w postaci zapisu cyfrowego. Nagranie celem wykorzystania w procesie zazwyczaj umieszcza się na nośniku np. płycie CD. Dopuszczalne jest też załączenie do pisma dyktafonu. Wniosek dowodowy obejmuje zatem oględziny płyty CD (lub dyktafonu) polegające na odtworzeniu utrwalonego w jej treści nagrania. Dobrym zwyczajem jest załączenie do płyty CD stenogramu z nagrania, ułatwia to prowadzenie dowodu zwłaszcza przy nagraniach słabej jakości. Wartym jest też zaznaczenie we wniosku dowodowym jakie fragmenty z nagrania należy odsłuchać podczas rozprawy (np. po 1 godzinie rozmowy małżonek przyznaje się do zdrady).

Ważnym jest też, aby pierwotny nośnik nie został utracony, a zatem nie należy usuwać nagrania z dyktafonu. Wprawdzie aktualny stan techniki pozwala biegłym na stwierdzenie czy nagranie, pomimo przekopiowania na kolejne nośniki, było przedmiotem ingerencji, jednakże do ustalenia daty (daty rozmowy) niekiedy konieczne jest badanie urządzenia, na jakim została rozmowa utrwalona.

Chcesz wiedzieć więcej o przebiegu spraw rozwodowych? Zapraszam do zakładki sprawy rozwodowe.

Logo kancelarii adwokackiej
„Kancelaria Adwokacka Łukasz Domański” to zespół ekspertów prawa rodzinnego, karnego oraz gospodarczego, którzy nie tylko znają obowiązujące przepisy oraz śledzą zmiany w kodeksach, ale i starają się dogłębnie zrozumieć problemy swoich Klientów. Zespół zawsze przybliża możliwe rozwiązania, a potem wspólnie z Klientem wybiera strategię działania prowadzącą do sukcesu.
Adwokatura Polska
Podstawą działania Kancelarii Prawnej prowadzonej pod kierunkiem adwokata i radcy prawnego Łukasza Domańskiego jest wdrażanie w życie założeń Adwokatury Polskiej. Instytucja ta udziela pomocy prawnej, kształtuje i stosuje obowiązujące w Polsce przepisy, a także stoi na straży ochrony wolności oraz praw wszystkich obywateli kraju.