Spłacam kredyt jak ustalać alimenty dla dziecka

książki prawnicze od rozwodów książki prawnicze od rozwodów
Spłacam kredyt jak ustalać alimenty dla dziecka

Alimenty, a kredyt hipoteczny

Na powyższe zagadnienie nie można udzielić jednej odpowiedzi. Wyjaśniam to posługując się przykładami.

Rodzic zobowiązany do zapłaty alimentów nie jest w związku małżeńskim z drugim rodzicem i zaciągnął kredyt przed urodzeniem dziecka. Taki kredyt jak najbardziej jest brany pod uwagę przez sąd, jako wydatek zobowiązanego do płacenia alimentów. Odmiennie należy rozważać zagadnienie, gdy po dowiedzeniu się o wystąpieniu z roszczeniem o alimenty zobowiązany do ich zapłaty zaciągnął kredyt. W takiej sytuacji sąd może dojść do wniosku, że kredyt został zaciągnięty celem pogorszenia swojej sytuacji materialnej. Obrona powinna polegać na wykazaniu niezbędności wydatku na zaspokojenie jakiego zaciągnięto kredyt.

Rodzice dziecka wspólnie zaciągnęli kredyt, ale tylko jedno z nich go spłaca. Zazwyczaj wiąże się to z sytuacją, w jakiej jeden z rodziców opuszcza drugiego z dzieckiem, pozostawiając go z samodzielną spłatą kredytów. Kiedy rodzice są małżeństwem na czas trwania rozwodu można uznać, że ten kto spłaca kredyt zaspokaja w ten sposób potrzeby rodziny i może zostać zwolniony z obowiązku zapłaty alimentów. Inaczej: żądanie zabezpieczenia alimentów na czas trwania rozwodu może zostać z omawianej przyczyny nieuwzględnione. Po rozwodzie spłata wspólnie zaciągniętego kredytu obciąża obydwoje z małżonków w częściach równych (niezależnie od zarobków) i sąd może postanowić, że względniejszym jest, aby obciążyć płatnika kredytu alimentami, pozostawiając jemu rozwiązanie w postaci dochodzenia przed sądem zwrotu 50% zapłaconych rat począwszy od uprawomocnienia się rozwodu.

Rodzice nie są małżeństwem, ale wspólnie zaciągnęli kredyt. Sytuacja jest tożsama do tej jaka odnosi się do małżonków po uprawomocnieniu się rozwodu.

Logo kancelarii adwokackiej
„Kancelaria Adwokacka Łukasz Domański” to zespół ekspertów prawa rodzinnego, karnego oraz gospodarczego, którzy nie tylko znają obowiązujące przepisy oraz śledzą zmiany w kodeksach, ale i starają się dogłębnie zrozumieć problemy swoich Klientów. Zespół zawsze przybliża możliwe rozwiązania, a potem wspólnie z Klientem wybiera strategię działania prowadzącą do sukcesu.
Adwokatura Polska
Podstawą działania Kancelarii Prawnej prowadzonej pod kierunkiem adwokata i radcy prawnego Łukasza Domańskiego jest wdrażanie w życie założeń Adwokatury Polskiej. Instytucja ta udziela pomocy prawnej, kształtuje i stosuje obowiązujące w Polsce przepisy, a także stoi na straży ochrony wolności oraz praw wszystkich obywateli kraju.