Sposoby wprowadzenia opieki naprzeminnej

książki prawnicze od rozwodów książki prawnicze od rozwodów
Sposoby wprowadzenia opieki naprzeminnej

Opieka naprzemienna: jak ją wprowadzić?

Porozumienie rodzicielskie.

Najlepszym sposobem wprowadzenia opieki naprzemiennej jest porozumienie, czyli umowa jaką zawierają rodzice w sprawie dotyczącej dziecka. W przypadku rodziców nie będących małżonkami porozumienie takie w ogóle nie jest analizowane i nie wymaga akceptacji przez jakąkolwiek instytucje lub sąd. Wynika to stąd, że prawo polskie w tej materii daje prymat woli rodziców.

Sądowe wprowadzenie opieki naprzemiennej.

Orzekaniem o opiece naprzemiennej zajmują się sądy rodzinne (sądy rejonowe) lub sądy okręgowe. Sądy okręgowe orzekają w tego typu sprawach wyłącznie w procesie o rozwód (lub jak sądy II instancji od postanowień sądów rejonowych).

Opłata od wniosku do sądu rejonowego wynosi 40 zł.

Postępowanie sądowe ma na celu określenie stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka i wpływu opieki naprzemiennej na ten rozwój. Badaniu poddawani są też rodzice m.in. co do zdolności wychowawczych, możności porozumienia się co do kwestii dziecka. Analizie sądowej podlegają także ich warunki mieszkaniowe, zawodowe itp. Zazwyczaj sądy kierują rodziców wraz z dzieckiem na badania do Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów.

Logo kancelarii adwokackiej
„Kancelaria Adwokacka Łukasz Domański” to zespół ekspertów prawa rodzinnego, karnego oraz gospodarczego, którzy nie tylko znają obowiązujące przepisy oraz śledzą zmiany w kodeksach, ale i starają się dogłębnie zrozumieć problemy swoich Klientów. Zespół zawsze przybliża możliwe rozwiązania, a potem wspólnie z Klientem wybiera strategię działania prowadzącą do sukcesu.
Adwokatura Polska
Podstawą działania Kancelarii Prawnej prowadzonej pod kierunkiem adwokata i radcy prawnego Łukasza Domańskiego jest wdrażanie w życie założeń Adwokatury Polskiej. Instytucja ta udziela pomocy prawnej, kształtuje i stosuje obowiązujące w Polsce przepisy, a także stoi na straży ochrony wolności oraz praw wszystkich obywateli kraju.