Antywindykator

książki prawnicze od rozwodów książki prawnicze od rozwodów

Antywindykator - Kancelaria antywindykacyjna w Warszawie

Od dłuższego czasu Kancelaria monitoruje problematykę związaną z egzekwowaniem długów przez banki wskutek wypowiedzenia umów o kredyt (lub pożyczki) oraz ze zbywaniem długów przez banki do firm (funduszy) zajmujących się ściąganiem wierzytelności.

W pierwszej kolejności zaznaczyć trzeba, iż walka z bankiem nie jest prosta ale możliwa do wygrania. Proszę pamiętać, iż od momentu uzyskania jakiejkolwiek informacji z sądu o działaniach banku pozostaje niedługi - bo 7 dniowy czas - na podjęcie działań.

Najlepszym rozwiązaniem do walki z bankiem jest rozpoczęcie praktyki informacyjnej sądu przy udziale Kancelarii zaraz po otrzymaniu pisma z banku o możliwości wypowiedzenia umowy lub definitywnego jej wypowiedzenia.

Co do firm windykacyjnych - podejmują one samodzielnie działania sądowe zmierzające do uzyskania zakupionej od banku wierzytelności (długu z umowy kredytu, pożyczki).

Pragnę Państwa poinformować, iż moje biuro osiągnęło w tej materii szereg sukcesów na drodze sądowej poprzez uniemożliwienie firmom windykacyjnym uzyskanie wyroków zasądzających nabytą od banku wierzytelność, co definitywnie może przekreślić istnienie Państwa długu.

Mając na względzie delikatną materię dotyczącą nierzadko osób pokrzywdzonych kredytem i brakiem porozumienia, Kancelaria proponuje rozliczenie po zakończeniu sprawy, jakie to wynagrodzenie uzależnione jest od części (lub całości) oddalonego powództwa firmy windykacyjnej.

Proszę pamiętać, iż sprawy te są możliwe do wygrania pod warunkiem, że na etapie otrzymania pozwu z sądu skontaktują się Państwo się z Kancelarią.

Pod żadnym pozorem nie należy po otrzymaniu wezwania od firmy windykującej, czy też pozwu z sądu podejmować jakichkolwiek prób pojednawczych, bowiem przekazane firmie windykującej (lub funduszowi) dane mogą zostać przez nią wykorzystane przeciwko Pańswtu.

Celem przygotowania się do spotkania w Kancelarii należy zabrać oryginał umowy o kredyt, wszelkie do niej załączniki i aneksy, a także pisma otrzymywane od banku i firmy windykującej.

Logo kancelarii adwokackiej
„Kancelaria Adwokacka Łukasz Domański” to zespół ekspertów prawa rodzinnego, karnego oraz gospodarczego, którzy nie tylko znają obowiązujące przepisy oraz śledzą zmiany w kodeksach, ale i starają się dogłębnie zrozumieć problemy swoich Klientów. Zespół zawsze przybliża możliwe rozwiązania, a potem wspólnie z Klientem wybiera strategię działania prowadzącą do sukcesu.
Adwokatura Polska
Podstawą działania Kancelarii Prawnej prowadzonej pod kierunkiem adwokata i radcy prawnego Łukasza Domańskiego jest wdrażanie w życie założeń Adwokatury Polskiej. Instytucja ta udziela pomocy prawnej, kształtuje i stosuje obowiązujące w Polsce przepisy, a także stoi na straży ochrony wolności oraz praw wszystkich obywateli kraju.