Prawo gospodarcze

książki prawnicze od rozwodów książki prawnicze od rozwodów

Prawo gospodarcze - Łukasz Domański

PROCESY PÓŁKOWE:

Prawnicy kancelarii posiadają doświadczenie z zakresu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się dostawą towarów do sieci handlowych. Doświadczenie to oparte jest na wieloletniej współpracy z sieciami handlowymi. Dzięki temu łatwiej nam zrozumieć specyfikę tego typu współpracy.

Czym są opłaty półkowe? Sklepy wielkopowierzchniowe pobierają od dostawców szczególne opłaty, w tym zwłaszcza za samo wejście do sieci, za reklamę i promocję towarów, za miejsce ekspozycji towarów oraz za wprowadzenie towaru do sieci informatycznej. Takie działania uznawane są w większości przypadków za czyn nieuczciwej konkurencji, co jest prawnie zakazane.

Procesy półkowe wymagają dokładnego ustalenia stanu faktycznego w szczególności zdarzeń towarzyszących zawieraniu umowy, zapłaty za dostarczony towar. Niekiedy analiza obejmować także powinna świadczenia otrzymywane przez dostawcę towarów od kontrahenta.

Ustalenie, iż dane opłaty były tzw. opłatami półkowymi oznacza uzyskanie odszkodowania wraz z odsetkami za okres od kiedy były one pobierane. Pobranie opłat półkowych nie oznacza ich tradycyjnej zapłaty. Za pobranie uważane są wszelkie kompensaty, potrącenia, przymusowa rabaty itp.

PROCESY BUDOWLANE/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

Uczestnicy procesów budowlanych oczekują od prawników przede wszystkim terminowego świadczenia usług doradczych. Oznacza to dla prawników konieczność zrozumienia specyfiki tej branży. W materii projektów budowlanych dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Dotyczy to zarówno budownictwa ogólnego (wysokościowce, galerie handlowe), drogowego, jak i energetycznego. Kancelaria podejmowała współpracę
z szerokim wachlarzem klientów działających w sektorze budowlanym. Wśród nich znajdowali się właściciele, deweloperzy, wykonawcy robót budowlanych oraz dostawcy sprzętu i urządzeń.

Poza doradztwem prawnym zajmuję się także rozstrzyganiem wszelkich sporów w branży budowlanej.

Praktyka kancelarii obejmuje realizację następujących projektów:

Budownictwo ogólne: Centrum handlowe GALERIA PODKOWA, Przebudowa Dworca Wschodniego w Warszawie, Przebudowa Dworca Zachodniego w Warszawie, „Miasteczko Wilanów”, „Nowe Bielany”, „Zielone Bemowo”, „Focus Park Gliwice”,

Budownictwo drogowe: „Budowa Trasy Siekierkowskiej – Skrzyżowanie Drogi Krajowej Nr 2 z Trasą Siekierkowską”,

Budownictwo energetyczne: „Budowa instalacji HON VII o wydajności oleju napędowego 2,2 mln ton/rok – Infrastruktura”, realizacja III nitki Rurociągu Przyjaźń „Rurociąg relacji ST-1 Adamowo - BS Plebanka na TROW", budowa infrastruktury technicznej oraz montaż ekspandera gazu na rzecz Zakładów Chemicznych POLICE S.A.

W ramach powyższego prowadzone były negocjacje przy zawieraniu kontraktów oraz rozwiązywaniu problemów towarzyszących wykonywaniu większości robót budowlanych.

Kancelaria prowadziła też szereg postępowań sądowych dotyczących rozliczeń za wykonane roboty budowlane przed sądami powszechnymi różnych instancji.

Z kancelarią współpracują specjaliści z zakresu zmówień publicznych. W tym zakresie Kancelaria ofiaruje:

  • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne,
  • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg,
  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych,
  • doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne,
  • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami,
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.
Logo kancelarii adwokackiej
„Kancelaria Adwokacka Łukasz Domański” to zespół ekspertów prawa rodzinnego, karnego oraz gospodarczego, którzy nie tylko znają obowiązujące przepisy oraz śledzą zmiany w kodeksach, ale i starają się dogłębnie zrozumieć problemy swoich Klientów. Zespół zawsze przybliża możliwe rozwiązania, a potem wspólnie z Klientem wybiera strategię działania prowadzącą do sukcesu.
Adwokatura Polska
Podstawą działania Kancelarii Prawnej prowadzonej pod kierunkiem adwokata i radcy prawnego Łukasza Domańskiego jest wdrażanie w życie założeń Adwokatury Polskiej. Instytucja ta udziela pomocy prawnej, kształtuje i stosuje obowiązujące w Polsce przepisy, a także stoi na straży ochrony wolności oraz praw wszystkich obywateli kraju.