SZYBKI ROZWÓD JAK TO ZROBIĆ?

książki prawnicze od rozwodów książki prawnicze od rozwodów
SZYBKI ROZWÓD JAK TO ZROBIĆ?

Jak szybko załatwić rozwód?

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć, co obejmuje rozstrzygnięcie w przedmiocie rozwodu. Otóż poza rozwiązaniem małżeństwa sąd orzeka także o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez małżonków (chyba że małżonkowie zgodnie wnoszę o zaniechanie podejmowania przez sąd decyzji w tej materii), a jeśli mają wspólne małoletnie dzieci (poniżej 18 lat) także o władzy rodzicielskiej na dziećmi, kontaktach z dziećmi tego rodzica, z którym dzieci nie mieszkają (chyba że małżonkowie zgodnie wnoszą o nieorzekanie o kontaktach) i alimentach dla dzieci.

A zatem poczynienie uzgodnień, co do powyższych elementów obejmujących rozstrzygnięcie sądu rozwodowego uczyni rozwód prostym, szybkim, a całe spotkanie w sądzie może potrwać nie dłużej niż 15-25 minut.

Szybki rozwód bez orzekania o winie

W zakresie rozwodu wystarczające jest oświadczenie tego małżonka, który otrzymuje pozew rozwodowy, że wyraża zgodę na rozwód bez orzekania o winie. Oświadczenie takie można złożyć w odpowiedzi na pozew, względnie na samej rozprawie. Tak samo można zachować się, co do pozostałych żądań (podział do korzystania z mieszkania, a w przypadku posiadania nieletnich dzieci co do władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów).

Co oprócz pozwu niezbędne jest do otrzymania rozwodu? Przede wszystkim do pozwu należy załączyć odpisy skrócone aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktu urodzenia dziecka (dzieci), także dzieci dorosłych (jest to dokument, jaki niezbicie poświadczy fakt skończenia przez dziecko lat 18). Warto również załączyć PIT za rok poprzedzający wytoczenie powództwa a także zaświadczenie o zarobkach za 3 miesiące wstecz przed złożeniem pozwu.

Jeśli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci poza ww. dokumentami żadne dowody nie będą wymagane. Sąd w takim przypadku ograniczy się do przesłuchania małżonków.
W przypadku posiadania nieletnich dzieci przesłuchanie małżonków nie jest wystarczające. Koniecznym jest dowód na okoliczność wpływu rozwodu na dobro dzieci. Dowodem takim może być ktoś z rodziny, sąsiad, nauczyciel, czy pełnoletnie dziecko. Chodzi o to, aby świadek taki miał wiedzę na temat sytuacji dziecka.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapoznaj się z zakładką: sprawy rozwodowe.

Logo kancelarii adwokackiej
„Kancelaria Adwokacka Łukasz Domański” to zespół ekspertów prawa rodzinnego, karnego oraz gospodarczego, którzy nie tylko znają obowiązujące przepisy oraz śledzą zmiany w kodeksach, ale i starają się dogłębnie zrozumieć problemy swoich Klientów. Zespół zawsze przybliża możliwe rozwiązania, a potem wspólnie z Klientem wybiera strategię działania prowadzącą do sukcesu.
Adwokatura Polska
Podstawą działania Kancelarii Prawnej prowadzonej pod kierunkiem adwokata i radcy prawnego Łukasza Domańskiego jest wdrażanie w życie założeń Adwokatury Polskiej. Instytucja ta udziela pomocy prawnej, kształtuje i stosuje obowiązujące w Polsce przepisy, a także stoi na straży ochrony wolności oraz praw wszystkich obywateli kraju.