ZDRADA MAŁŻEŃSKA. CZYM JEST?

książki prawnicze od rozwodów książki prawnicze od rozwodów
ZDRADA MAŁŻEŃSKA. CZYM JEST?

Zdrada małżeńska

Zgodnie z art. 23 kro małżonkowie zobowiązani są do wierności. Czym zatem jest wierność?

Przed wszystkim mąż i żona powinni utrzymywać kontakty seksualne tylko między sobą.

Zdrada emocjonalna, a rozwód

Czy zatem dochowywanie wierności współmałżonkowi ogranicza się wyłącznie do unikania kontaktów seksualnych z innymi osobami? Odpowiadając na to wskazać trzeba, że zaangażowanie emocjonalne (bez jednoczesnego utrzymywania kontaktów fizycznych) również przemawia za zasadnym postawieniem zarzutu zdrady. Problem jedynie polega na udowodnieniu takiego zaangażowania. Jeśli małżonek utrzymuje kontakty SMS, telefoniczne, względnie kontakty osobiste z osobą trzecią, a ilość tych kontaktów, godziny ich odbywania, oceniane obiektywnie nie mieszczą się w przyjmowanych normach grzecznościowych, wykraczają poza standardy służbowe, czy wręcz zakłócają bytność takiego małżonka przy drugim, to wówczas utrzymanie się w zarzucie zdrady emocjonalnej jest możliwe i małżonkowi takiemu można przypisać winę w rozpadzie małżeństwa.

Ważnym aspektem w opisanej sytuacji jest stwarzanie pozorów zdrady, czyli przejawianie zachowań jakie obiektywnie oceniane pozwalają przyjąć, że dane osoby łączy coś więcej niż przyjaźń. Dla przykładu: wspólny wyjazd z osobą trzecią sam w sobie nie oznacza, że doszło pomiędzy nimi do zbliżenia fizycznego, jednakże obiektywna ocena takiego faktu prowadzi do wniosku, że wyjazd tych dwóch osób był motywowany bliskimi relacjami.

Pozorem zdrady może być też rejestracja na portalu randkowym.

A co z fantazjami erotycznymi aktualnie bardzo często wywoływanych przez oglądanie stron internetowych. W tej materii niezbędnym byłoby wykazanie, że Internet zastąpił małżonkowi realne pożycie fizyczne, jakiego utrzymywanie jest obowiązkiem (a nie wyłącznie prawem) małżonków. Należy jednak odróżnić sytuacje w jakiej małżonek znalazł substytut pożycia fizycznego od sytuacji w jakiej poszukiwał pewnego dopingu.
Zgoda małżonka zdradzanego na zdrady nie ma znaczenia, tak samo jak jego wiedza i bierność.

Małżonkowi wyrażającemu nalegania na zdradę również można przypisać winę za tego typu zachowania.

Logo kancelarii adwokackiej
„Kancelaria Adwokacka Łukasz Domański” to zespół ekspertów prawa rodzinnego, karnego oraz gospodarczego, którzy nie tylko znają obowiązujące przepisy oraz śledzą zmiany w kodeksach, ale i starają się dogłębnie zrozumieć problemy swoich Klientów. Zespół zawsze przybliża możliwe rozwiązania, a potem wspólnie z Klientem wybiera strategię działania prowadzącą do sukcesu.
Adwokatura Polska
Podstawą działania Kancelarii Prawnej prowadzonej pod kierunkiem adwokata i radcy prawnego Łukasza Domańskiego jest wdrażanie w życie założeń Adwokatury Polskiej. Instytucja ta udziela pomocy prawnej, kształtuje i stosuje obowiązujące w Polsce przepisy, a także stoi na straży ochrony wolności oraz praw wszystkich obywateli kraju.