TAJEMNICA BANKOWA A ROZWÓD

książki prawnicze od rozwodów książki prawnicze od rozwodów
TAJEMNICA BANKOWA A ROZWÓD

Kiedy sąd może żądać wyciągu z konta?

Konfliktogennym punktem rozwodów są alimenty dla niepełnoletnich dzieci małżonków. Bardzo często spotkam się z sytuacją, kiedy jeden z małżonków otrzymuje wynagrodzenie nieoficjalnie, a zatem dowód z PIT, czy zaświadczenia o wynagrodzeniu, nie oddaje prawdziwego stanu jego zarobków.

Jednym ze sposobów wyjawienia prawdziwej sytuacji zarobkowej jest analiza konta bankowego. Nawet jeśli małżonek nie otrzymuje nieoficjalnie pozyskiwanych środków na konto, to analiza rachunku bankowego pozwoli zweryfikować standard jego życia. Dla przykładu: jeśli małżonek z oficjalnych środków ponosi opłaty związane z mieszkaniem, powstaje pytanie z jakiś środków nabywa pożywienie, czy skąd pozyskał środki na podróż zagraniczną.

Czy sąd może żądać wyciągu z konta?

Powstaje pytanie, w jaki sposób pozyskać rachunek bankowy? Otóż zgodnie z prawem bankowym tajemnica bankowa nie chroni m.in. w sprawach o alimenty. Sąd zwracając się na wniosek jednego z małżonków do banku powinien zaznaczyć, że sprawa dotyczy także alimentów dla dziecka, jakie płacić ma posiadacz rachunku. W takiej sytuacji bank nie ma podstaw do odmowy udzielenia odpowiedzi.

Wniosek dowodowy o wyciąg z rachunku może obejmować jeden lub kilka banków.

Rachunek bankowy jest też dowodem na okoliczność ponoszenia kosztów na dziecko.

Dla przykładu, jeśli małżonek X kwestionuje wydatki na dziecko jakie zostały udokumentowane rachunkami przez małżonka Y (czyli tego który domaga się alimentów na dziecko), również może to czynić poprzez analizę rachunku bankowego małżonka Y. Jednakże w takiej sytuacji wniosek dowodowy powinien obejmować zobowiązanie małżonka Y do doręczenia do akt sprawy wyciągu z rachunku bankowego za dany okres czasu. Brak wykonania zobowiązania nałożonego przez sąd zobowiązania do przedstawienia rachunku bankowego może doprowadzić do uznania, że deklarowane wydatki nie są prawdziwe.

Więcej informacji w temacie spraw rozwodowych uzyskasz w zakładce: sprawy rozwodowe.

Logo kancelarii adwokackiej
„Kancelaria Adwokacka Łukasz Domański” to zespół ekspertów prawa rodzinnego, karnego oraz gospodarczego, którzy nie tylko znają obowiązujące przepisy oraz śledzą zmiany w kodeksach, ale i starają się dogłębnie zrozumieć problemy swoich Klientów. Zespół zawsze przybliża możliwe rozwiązania, a potem wspólnie z Klientem wybiera strategię działania prowadzącą do sukcesu.
Adwokatura Polska
Podstawą działania Kancelarii Prawnej prowadzonej pod kierunkiem adwokata i radcy prawnego Łukasza Domańskiego jest wdrażanie w życie założeń Adwokatury Polskiej. Instytucja ta udziela pomocy prawnej, kształtuje i stosuje obowiązujące w Polsce przepisy, a także stoi na straży ochrony wolności oraz praw wszystkich obywateli kraju.